web-görsel
ULUSLARARASI BİLİŞİM TARİHİ KONGRESİ

“İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi” (TDK) olarak tanımlanan bilişimin gelişimiyle ilgili başlıklar incelendiğinde, konunun MÖ 3000’li yıllara ve Mezopotamya’ya kadar uzandığı anlaşılmaktadır.

Bilişim tarihi kapsamında yapılmış çalışmalar ise, tarihin farklı dönemleri ve dünyanın çeşitli bölgelerine odaklanmaktadır. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak tarih çalışmaları, dijital teknolojiler ve bunların uygulamaları ile yakın zamanda büyük bir dönüşüm yaşamıştır.

Günümüzde tarihçiler ve araştırmacılar, tarihsel verileri, arşivleri ve koleksiyonları yeni ve yenilikçi yollarla analiz etmek için dijital araçları ve teknolojileri kullanmaktadır.

Tarihi arşivlerin ve koleksiyonların dijitalleştirilmesi, daha önce erişilemeyen materyallere erişim sağlayarak araştırmacıların geçmişle ilişki kurma yollarını dönüştürmüştür.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi de tarihsel verileri analiz etmek ve yeni içgörüler elde etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Tarih araştırmalarında veri görselleştirme ve diğer dijital beşerî bilimler biçimlerinin kullanılması, tarihsel verilerin dinamik ve etkileşimli temsillerinin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Bununla birlikte, dijitalleşmeye ve veri odaklı yaklaşımlara artan güven, tarihsel verilerin mülkiyeti ve yönetimi hakkında önemli etik soruları gündeme getirmektedir. Bilişim tarihi, bilişim teknolojilerinin gelişimini ve toplum üzerindeki etkilerini şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır.

Tarihsel analiz, günümüzde bilişimin gelişimi ve uygulanması konusunda da bilgi vermektedir. Sonuç olarak, bilişim ve tarihin kesişimi, araştırma ve analiz için yeni yollar açmış, geçmişe dair değerli içgörüler sağlamış ve günümüzü anlamamıza yardımcı olmuştur.

Dijital araç ve teknolojilerin kullanımı tarih çalışmalarını dönüştürmüş, tarihsel veri ve materyallerin bir zamanlar hayal bile edilemeyecek şekillerde keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Bununla birlikte, dijitalleşmenin ve veri odaklı yaklaşımların etik sonuçlarına da dikkat etmeli ve dijital kültürel mirasın sorumlu ve sürdürülebilir yollarla korunması ve erişilmesi için çalışmalıyız. Uluslararası Bilişim Tarihi Kongresi, bu önemli konular etrafında diyaloğu sürdürmek ve disiplinler arası iş birliği için yeni olasılıkları keşfetmek için bir fırsat sunmayı amaçlamaktadır.

Kongre kapsamında bilişimin antik çağlardan günümüze dek süren tarihsel gelişiminin incelenmesinin yanı sıra, bilgisayar bilimi eğitiminde tarihin bir araç olarak kullanılması ve müzelerde bilişim tarihiyle ilintili objelerin nasıl sergileneceği gibi farklı konular ele alınabilecektir.

Tarih biliminin dışında bilgisayar bilimleri, enformatik, bilişsel bilimler, eğitim bilimleri, ekonomi, felsefe, fizik, istatistik, matematik, mimarlık, psikoloji, sosyoloji, şehir planlama ve yerleşim arkeolojisi benzeri bilim dallarının kongreye etkin bir biçimde katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.

Bilişim tarihine ilişkin yeni bakış açıları, teoriler ve ampirik kanıtlar sunan makalelerinizi bekliyoruz.Türk Tarih Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizde ilk defa düzenlenmesi planlanan kongrenin amacı, önde gelen ulusal ve uluslararası uzman ve araştırmacıları konuyu çok disiplinli bir biçimde ele alan bilimsel bir etkinlik yoluyla bir araya getirmektir. Akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları, aşağıdaki temaları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ele alan ve bilişim tarihi alanına katkıda bulunacak orijinal ve yayımlanmamış makaleler sunmaya davet ediyoruz.